Általános Szerződési Feltételek 

ohaus-merleg.hu – a RAAB GROUP KFT ( a továbbiakban Raab Group) társaság kereskedelmi elnevezése, amely magyar jogi személy, társasági székhelye H-1196 Budapest Báthory u.163., Cégbejegyzési száma: 01-09-942960 adószáma: 22774224-2-43, EU VAT Nr:HU-22774224

Eladó – Raab Group Kft bármely partnere.

Ügyfél – az a természetes személy / jogi személy, amelynek hozzáférése van vagy hozzáférést nyer a TARTALOMHOZ az Raab Group által rendelkezésre bocsátott bármely kommunikációs eszközön keresztül (elektronikus eszköz, telefon, stb.), illetve az Raab Group és a közötte létező használói egyezmény alapján, és melyhez REGISZTRÁCIÓ létrehozása és használata szükséges.

Saját fiók – a Weboldalnak az az e-mail címből és jelszóból álló része, amely lehetővé teszi a Vásárlónak a Rendelések továbbítását, és amely információkat tartalmaz az Ügyfélről/Vásárlóról, továbbá a Vásárlónak a Weboldalon tett mozgásairól (rendelések, adószámlák, jótállások, stb.).

Weboldal – a www.ohaus-merleg.hu tartomány és alárendelt tartományai.

Rendelés – egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vásárló között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vásárló a Weboldal segítségével ismerteti az Eladóval a Weboldalon található Termékek vagy Szolgáltatások valamelyikének megvásárlási szándékát.

Termékek és Szolgáltatások – bármely olyan termék vagy szolgáltatás, a Rendelésben feltüntetett dokumentumokat és szolgáltatásokat is ideértve, amelyeket a megkötött Szerződés szerint az Eladó leszállít a Vásárlónak.

Kampány – a Termékek és/vagy Szolgáltatások kereskedelmi célú kiállítása egy bizonyos számban, korlátozott és előre meghatározott készletben, az Eladó által kitűzött időszakra.

Szerződés – az Eladó és Vásárló között, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül megkötött távolsági szerződés.

Tartalom

• minden olyan információ, amelyet a Weboldalon meg lehet nézni, vagy amelyhez egy elektronikus berendezés használata segítségével más formában hozzá lehet férni;
• minden olyan e-mail tartalma, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus eszközökkel és/vagy bármely más rendelkezésre álló kommunikációs eszközzel küldött;

• minden olyan információ, amelyet az Eladó alkalmazottja/munkatársa a Vásárlónak közölt bármely eszközzel, a Vásárló által megjelölt, avagy nem megjelölt elérhetőségi adatok szerint;
• a Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal és/vagy az Eladó által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos információk;

• a Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal és/vagy az Eladóval partneri kapcsolatban levő harmadik fél által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos információk;
• az Eladóra vonatkozó információk vagy annak egyéb kiemelt adatai.

Dokumentum – a jelen Felhasználási feltételek.
Hírlevél – kizárólagosan elektronikus, valamint elektronikus posta (e-mail, SMS) útján időszakosan használt információs eszköz, amely a Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy az Eladó által egy adott időszakban kínált promóciókról tájékoztat, anélkül, hogy az Eladónak az ebben foglalt információkkal kapcsolatosan bármely elkötelezettsége lenne.

Átutalás – valamely Termék és/vagy Szolgáltatás Raab Group általi eladásából eredményezett összeg bevétele vagy visszatérítése, az Eladó által elfogadott kártyakezelő szolgáltatásai használata révén, a leszállítási módtól függetlenül.

Zöld bélyegilleték – az Eladó által az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtési, szállítási és értékesítési/újraértékesítési műveletének átvételére engedélyezett társaságnak fizetett illeték Forintban kifejezett értéke, a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően.

Megjegyzések – A Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi megjegyzés és/vagy leírás, az azok útmutató leírásában foglaltak szerint.

Értékelés – a termék tulajdonosa vagy kezelője által írt vélemény, amelyet az illető a saját tapasztalatai alapján ír, meghatározva, hogy a termék megfelel-e vagy sem a gyártó által írt specifikációknak.

Minősítés –a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elégedettségét meghatározó osztályzat a termékre. A minősítés csillagok formájában történik, minden termék egy és öt csillag közötti osztályzatot kaphat. Ez a minősítés mindig szoros kapcsolatban áll a Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló által írt értékeléssel az adott termékről.

Hozzászólás – vélemény, megjegyzés vagy kiegészítés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.
Kérdés –a Felhasználóhoz/Ügyfélhez/Vásárlóhoz intézett tudakozódás, amelynek célja, hogy bővebb információt kérjen az oldalon lévő termékről vagy szolgáltatásról.
Válasz – írásos formában közölt információ annak a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak, aki egy kérdést tett fel egy bizonyos termék oldalán. Választ jelent az olyan magyarázat, amelyet egy Felhasználó/Ügyfél/Vásárló ad egy másik Felhasználónak/ Ügyfélnek/Vásárlónak ugyanannak a beszélgetésnek a keretében

1. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK
2.1. Egy Rendelésnek a Weboldalra való bejegyzésével egyidejűleg a Vásárló egyetért azzal a kommunikációs formával (telefon vagy

e-mail), amely segítségével az Eladó lebonyolítja a kereskedelmi műveleteit.

2.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz érkezett értesítés csupán tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés elfogadását. Ez az értesítés elektronikus úton (e-mail) vagy telefonon történik.

2.3. Megindokolt okokból az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a Rendelésben foglalt Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségét. Amennyiben az Eladó a Rendelésben foglalt Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségét megváltoztatja, értesíteni fogja ilyen értelemben a Vásárlót a Rendelés leadásakor a Vásárló által rendelkezésre bocsátott e-mail címen vagy telefonszámon, és visszatéríti a kifizetett összeget.

2.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződést akkor tekintik megkötöttnek, amikor a Vásárló elektronikus postán és/vagy SMS-ben megkapja az Eladótól a Rendelés megküldésére vonatkozó értesítést.

2.5. Az Eladó által a Weboldalon rendelkezésre bocsátott Dokumentum és információk a Szerződés alapját képezik, ezt egészíti ki a megvásárolt Termékeknek az Eladó által vagy annak egy szállítója által kibocsátott Jótállási jegye.

1. ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA

3.1. Rendelés leadása céljából bármely Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférhetősége van a weboldalhoz. Megindokolt okokból az Raab Group fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza az Ügyfél/Vásárló hozzáférését valamely Rendelés leadása és/vagy valamely elfogadott fizetési mód használata tekintetében abban az esetben, ha úgy tekinti, hogy az Ügyfél/Vásárló a viselkedésével vagy a Weboldalon folytatott tevékenységével valamilyen formában megkárosíthatja az Raab Group -ot. A fent említett esetek bármelyikében az Ügyfél/Vásárló az Raab Group Ügyfélkapcsolati Osztályához fordulhat annak érdekében, hogy tájékoztassák az indokokról, amelyek a fent említett intézkedések alkalmazásához vezettek.

3.2. A Forgalmazóval kapcsolatba léphet közvetlenül, vagy a termék oldalán a “Kapcsolat” részben feltüntetett címeken. A Forgalmazó szabadon kezelheti ezeket az információkat, anélkül, hogy megindokolná.

3.3. Amennyiben egy adott internethálózatról a szokványostól eltérő nagyságú forgalom érkezik, az Raab Group fenntartja magának a jogot, hogy kérje az Ügyfelektől/Vásárlóktól a captcha típusú érvényesítési kód bevezetését annak érdekében, hogy a Weboldal keretén belül védje az információt.

3.4. Az Raab Group közölhet a Weboldalon információkat a Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy az általa vagy az Raab Group -gal partneri szerződést kötő bármely más harmadik személy által egy bizonyos időszakban kínált és a készlet erejéig érvényes promóciókról.

3.5. A Weboldalon ismertetett Termékek és/vagy Szolgáltatások ára forintban (HUF) van kifejezve és tartalmazzák az ÁFA-t.

3.6. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Zöld bélyegilletéket. Amennyiben az Ügyfél/Vásárló részleteket igényel a Termék árához felszámított pontos összegre vonatkozóan, fel kell vennie a kapcsolatot az Raab Group Ügyfélkapcsolati Osztályával.

3.7. Az online fizetések esetében az Eladó nem felelős/nem vonható felelősségre a Vásárló által fizetendő semmilyen egyéb pótköltség vonatkozásában, ideértve, de nem kizárólag, a Vásárló kártyakibocsátó bankja által alkalmazott valutaváltási díjakat is, abban az esetben, ha az illető kártya kibocsátási pénzneme a Forinttól (HUF) eltérő pénznem. E műveletekért csakis a Vásárlónak kell viselnie a felelősséget.

3.8. A Weboldalon rendelkezésre álló Termékek és/vagy Szolgáltatások leírására használt semmilyen információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó szerződéses kötelezettségét, ezek kifejezetten bemutatás céljából vannak használva.

3.9. Egy rendelést követően, 14 (tizennégy) nap után a Vásárlótól egy, a rendelt termék(ek)kről szóló értékelést kérünk. Ezt a Vásárló által a fiókjában megadott email címre küldjük. Ezzel a Vásárló hozzájárul más lehetséges Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók felvilágosításához, új szolgáltatások fejlesztéséhez és egy jobb és részletesebb termékleíráshoz.

1. ÁTRUHÁZÁS ÉS ALSZERZŐDÉS

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatásokat átengedheti egy harmadik félnek és/vagy azok vonatkozásában alszerződést köthet egy harmadik féllel, tájékoztatva ilyen téren a Vásárlót, anélkül, hogy szükség lenne annak beleegyezésére. Az Eladó minden esetben felelős marad a Vásárlóval szemben valamennyi szerződéses kötelezettségét illetően.

1. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

5.1. A Tartalom, a bevezetőben foglalt meghatározásnak megfelelően, magában foglalja, anélkül, hogy erre korlátozódna, a Weboldalon feltüntetett logókat, stilizált szemléltetőket, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, multimédia szövegeket és/vagy tartalmat, ez kifejezetten az Raab Group tulajdonát képezi és az Raab Group fenntartja az ilyen értelemben közvetlen és közvetett módon (felhasználási és/vagy közlési engedély révén) szerzett minden jogát.

5.2. Az Ügyfélnek/Vásárlónak nem áll jogában a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik felekhez átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, valamihez csatolni, kiállítani, beiktatni az Raab Group által eredetileg kívánttól eltérő bármely más kontextusba, továbbá nem áll jogában a Tartalmat a Weboldalon kívül használni, az Raab Group Tartalom feletti szellemi tulajdonjogát igazoló jeleket eltávolítani, valamint nem áll jogában részt venni a Tartalom másolásával, módosításával vagy kitűzésével megvalósított anyagok átküldésében, eladásában, terjesztésében, csakis az Raab Group kifejezett módon tett írásos beleegyezésével.

5.3. Bármely Tartalom, amelyhez az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén a Dokumentum hatálya alá tartozik, amennyiben az illető Tartalmat nem kíséri egy Raab Group és az Ügyfél/Vásárló között megkötött jellegzetes és érvényes felhasználási egyezmény, és az Raab Group részéről az illető Tartalomra vonatkozóan nincsen semmilyen beleértendő vagy kivételes garancia megfogalmazva.

5.4. Az Ügyfél/Vásárló egy tartalmat csak személyes és nem kereskedelmi célból másolhat le, küldhet át és/vagy használhat fel, és csakis akkor, ha ez nem ellenkezik a Dokumentum előírásaival.
5.5. Amennyiben az Raab Group egy Ügyfélnek / Vásárlónak megadja egy bizonyos Tartalom vonatkozásában az egy erre külön megkötött használati egyezményben foglalt leírás szerinti használati jogot, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen egyezmény következtében hozzáférést nyer, e használati jog csakis az egyezményben meghatározott tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, csakis annak vagy azoknak a weboldalon létezése alatti időszakra vagy az egyezményben maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően – abban az esetben, ha ilyenek léteznek – és ez nem jelenti az Raab Group szerződéses kötelezettségét az illető Ügyféllel/Vásárlóval szemben vagy bármely olyan harmadik féllel szemben, amelynek hozzáférése van/ bármilyen eszközzel hozzáférést nyer ehhez az átküldött tartalomhoz, és amely esetleg őt megsértheti vagy megsérti bármely módon a felhasználási egyezmény idején vagy annak lejárta után.

5.6. Az Ügyfélhez vagy Vásárlóhoz bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon stb.) átküldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Raab Group szerződéses kötelezettségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Raab Group alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, az illető tartalom vonatkozásában.

5.7. Tilos a Tartalom használata a jelen Dokumentumban vagy az azt kísérő felhasználási egyezményben – amennyiben létezik ilyen – kifejezetten megengedettektől eltérő céllal.

1. RENDELÉS

6.1. Az Ügyfél/Vásárló Rendelést adhat le a Weboldalon, behelyezve a kosarába a kívánt Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat, a Rendelés lezárása pedig a külön feltüntetett fizetési módok egyikén keresztüli kifizetéssel történik. Egy Termék és/vagy Szolgáltatás a kosárba helyezés után megvásárolható attól függően, hogy van vagy nincs elegendő belőle a készleten. Amennyiben egy Terméket/Szolgáltatást a kosarába helyez anélkül, hogy lezárná a Rendelést, a művelet nem rögzítődik rendelésként, ugyanakkor az illető Termék/Szolgáltatás automatikusan történő lefoglalását sem jelenti.

6.2. A Rendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az általa leközölt és a vásárláshoz szükséges adatok a Rendelés leadása napján helyesek, teljesek és igazak.

6.3. A Rendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az Eladó felveheti vele a kapcsolatot, bármely rendelkezésre álló / az Eladó által elfogadott eszköz révén, bármely olyan esetben, amikor szükséges a Vásárlóval való kapcsolatfelvétel.

6.4. Az Eladó semmisnek nyilváníthatja a Vásárló Rendelését, a Vásárlóhoz címzett előzetes értesítéssel, anélkül, hogy utólag valamely félnek bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazhatna meg, az alábbi esetekben:
6.4.1. a Vásárló kártyakibocsátó bankja nem fogadja el az átutalást, online fizetés esetén;

6.4.2. az Raab Group által elfogadott kártyakezelő nem érvényesíti az átutalást, online fizetés esetén; 6.4.3. az Ügyfél/Vásárló által szolgáltatott adatok a Weboldalon nem teljesek és/vagy helytelenek;

6.5. Abban az esetben, ha az Ügyfél/Vásárló kérelmezi a Szerződéstől való elállását a szerződéstől való elállás törvényes határideje keretén belül, amennyiben a Rendelés ki van fizetve, az Eladó visszafizeti az összeget legfeljebb 14 (tizennégy) napon belül, miután a Vásárló értesíti az Eladót a Szerződéstől való elállást illetően tett döntéséről. Az összeget az alábbiak szerint térítik vissza:
6.5.1. az online, kártyával kifizetett Rendelések esetében -> visszafizetés a számlára, amelyről a fizetést végezték;

6.5.2. fizetés utánvétellel /iTransfer-el/ bankkártyával kifizetett rendelések esetében ->banki átutalással;

6.6. Az Eladó elhalaszthatja az összeg visszafizetését az eladott Termékek átvételéig vagy azon bizonyíték átvételéig, amely szerint ezeket a Termékeket elküldték, abban az esetben, ha ő maga nem ajánlotta fel, hogy visszaszerezze a Termékeket (a legközelebbi dátumot veszik figyelembe).

6.7. Abban az esetben, ha a Vásárló által rendelt valamely Terméket/Szolgáltatást az Eladó nem tudja leszállítani, az Eladónak tájékoztatnia kell ilyen értelemben az Ügyfelet/Vásárlót és vissza kell utalnia a Vásárló számlájára a Termék és/vagy Szolgáltatás ellenértékét, legfeljebb 7 (hét) napon belül miután az Eladó tudomást szerez a helyzetről vagy miután a Vásárló kifejezett módon megfogalmazza igényét a Szerződés felbontását illetően.

1. TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA
7.1. A Szerződéstől való elállás joga alól kivételezettek az alábbiak:
7.1.2. a szolgáltatási szerződések, a szolgáltatások teljes elvégzése után, ha a végrehajtást a Vásárló előzetesen adott kifejezett beleegyezésével kezdték el és miután a Vásárló jóváhagyta, hogy tudomást szerzett arról, hogy a Szerződésnek az Eladó általi teljes mértékben való teljesítése után elveszíti a Szerződéstől való elállás jogát;
7.1.3. azon Termékek és/vagy Szolgáltatások leszállítása, amelyek ára olyan pénzügyi piaci váltakozásoktól függ, amelyet az Eladó nem tud kontrollálni és amelyek bekövetkezhetnek az elállási időszak folyamán;
7.1.4. a Vásárló által megadott jellegzetességek szerint kivitelezett, vagy különleges módon személyesített Termékek leszállítása;
7.1.5. olyan Termékek leszállítása, amelyek könnyen megrongálódhatnak vagy gyorsan lejár az érvényességi határidejük;
7.1.6. olyan becsomagolt Termékek leszállítása, amelyek egészségvédelmi okokból vagy higiéniai okokból nem küldhetőek vissza és amelyeket a Vásárló kicsomagolt;
7.1.7. olyan Termékek leszállítása, amelyek, a leszállítás után, természetükből kifolyólag, elkülöníthetetlenül összekeveredtek más elemekkel;

7.1.8. olyan becsomagolt audio vagy video felvételek vagy becsomagolt informatikai programok leszállítása, amelyeket a leszállítás után kicsomagoltak;
7.1.9. újságok és folyóiratok leszállítása, kivéve a hasonló kiadványok leszállításának bérleti szerződéseit;
7.1.10. olyan digitális tartalom leszállítása, amelyet nem szállítanak le materiális hordozón, abban az esetben, ha a leszállítást a Vásárló előzetesen adott kifejezett beleegyezésével kezdték el és miután a Vásárló jóváhagyta, hogy tudomást szerzett arról, hogy elveszíti az elállás jogát;

1. BIZALMASSÁG

  1. 8.1.  A Vásárló/Ügyféláltal az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli.

  2. 8.2.  A Vásárló/Ügyfél a Rendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot, hirdetést, sajtótájékoztatót

vagy bármely más harmadik felek iránti kinyilatkoztatást az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

8.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, kitűzési, módosítási, átküldési és terjesztési jogát. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használja, saját érdekből, azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-okat vagy technikákat, amelyeket a weboldalon keresztül ismertetett. Az Raab Group nem hoz létre kötelezettségjegyzéket a leközölt információk bizalmasságára vonatkozóan, amennyiben a hatályos jogszabályok ilyen értelemben nem írnak elő egyéb kikötéseket.

8.4. Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy bejegyezteti magát az Raab Group adatbázisába kifejezett beleegyezését adja, a hatályos jogszabályok keretén belül, hogy harmadik felek, éspedig az Raab Group partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók; állami, kormányzati biztosítási ügynökségek vagy egyéb társaságok, ha a tárgyköri jogszabályok előírják a biztosítást; más társaságok, amelyekkel az Raab Group a Termékek és/vagy Szolgáltatások vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni, stb.

1. REKLÁM
9.1. A hírleveleket az Raab Group által elfogadott szakértői partnerek segítségével küldik el. Így biztosítva van az információk

bizalmassága és biztonsága.

9.2. Amikor egy Ügyfél a Weboldalon regisztrálja magát, lehetősége van álláspontját kifejezni a Hírlevelek fogadására vonatkozóan. Az ügyfél beleegyezést adó opciója bármikor módosítható, ha ilyen értelemben felveszi az Raab Group -al a kapcsolatot.

9.3. Az Ügyfél vagy Vásárló bármikor lemondhat a Hírlevelek fogadásáról használva a Hírlevelekben erre kimondottan megjelölt kapcsolati lehetőséget vagy a (1) 357 6244 telefonszám hívásával;

9.4. A Hírlevelek fogadásáról való lemondás nem jelenti a jelen Dokumentum elfogadásáról való lemondást. 1. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

10.1. A www.Raab Group .hu weboldalon szereplő Termékek és Szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFA-t a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

10.2. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Rendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekre és Szolgáltatásokra, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

10.3. Az Eladó a Rendeléshez tartozó, az Raab Group által értékesített Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat tartalmazó számlát, kivéve azokat a Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat, amelyeket az Raab Group Marketplace partnerei értékesítettek, valamint a Rendeléssel összefüggő bármely más díjat tartalmazó számlát kimondottan elektronikus formátumban továbbítja a Vásárlónak, feltüntetve a számlát a Vásárló Regisztrációs oldalán vagy elektronikus postán küldi el a Vásárló által a saját Regisztrációs oldalán feltüntetett e-mail címre.

10.4. Annak érdekében, hogy a Rendeléshez tartozó számlát helyesen továbbítsák, a Vásárló köteles frissíteni a saját Regisztrációs oldalán szereplő adatokat, amilyen gyakran csak szükséges, és a Regisztrációs oldalán szereplő minden egyes Rendelés esetén köteles ellenőrizni az információkat és dokumentumokat.

10.5. E kommunikációs módszerrel a Vásárló, belépve a Regisztrációs oldalára az Raab Group által kibocsátott számlák nyilvántartásával fog rendelkezni, azokat elmentheti és archiválhatja bármikor és igénye szerint bárhogyan.

10.6. Azzal, hogy elküldi a Rendelést, a Vásárló belegyezését adja abba, hogy a számlákat elektronikus formátumban kapja meg úgy, hogy azokat az Raab Group feltünteti a Regisztrációs oldalán vagy elektronikus postán küldi el a saját Regisztrációs oldalán feltüntetett e-mail címre.

10.7. Abban az esetben, ha ezek az információk több mint 48 (negyvennyolc) órán át nem érhetők el az Ügyfél Regisztrációs oldalán, kérjük, értesítsen erről a következő e-mail címen: infot@westbest.hu

1. A TERMÉKEK LESZÁLLÍTÁSA

11.1. Az Eladó vállalja, hogy a Termékeket door-to-door gyorsposta rendszerben küldi el a Vásárlónak vagy az Raab Group székhelyére jutatja saját költségén, az Ügyfél opciója szerint.

page4image16830592

11.2. Az Eladó biztosítja a Termékek megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

11.3. Az Eladó a Termékeket és Szolgáltatásokat csak Magyarország területére küldi el.

11.4. A Termékek/Szolgáltatások szállításával kapcsolatos részletek, a leszállításra szükséges időt is ideértve, de nem erre korlátozódva, nem képezik az Raab Group szerződéses kötelezettségét, egyik fél sem igényelhet ilyen értelemben kártérítést a másik féltől abban az esetben, ha a felek bármelyikét bármely módon megsérthetik vagy megsértik ezek megszegésével.

1. GARANCIÁK

12.1. Minden Raab Group által értékesített Termék garanciával rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi politikáinak megfelelően. A Termékek újak (kivéve az újracsomagolt Termékeket), eredeti csomagolásban vannak és az egyes gyártók külön engedélyezett forrásaiból származnak.

12.2. Az Raab Group által értékesített és leszállított Termékek esetében a jótállási jegyeket vagy közvetlenül a gyártó bocsátja ki abban az esetben, ha az egy országos szervízhálózattal rendelkezik, vagy pedig a RAAB GROUP KFT , a Raab Group szerviz-partnere. A RAAB GROUP KFT által kibocsátott jótállási jegyek esetében “Pick-up & Return” szolgáltatást kínálunk, amely azt jelenti, hogy a Termékeket ingyenesen átvesszük és kiszállítjuk.

12.3. Az Raab Group által a Marketplace partnereken keresztül értékesített és leszállított Termékek esetében a Vásárló a leszállításkor minden olyan Termékre, amely garanciával rendelkezik, egy külön jótállási jegyet fog átvenni, amelyen feltüntetik a szervizközpont elérhetőségét, ahol a garancia ideje alatt biztosítják a javítási munkálatokat. Az Raab Group -on keresztül a Marketplace partnereitől vásárolt Termékek garanciáját az illető Termék jótállási jegyén feltüntetett engedélyezett szerviz vagy az Eladó biztosítja.

12.4. A Rendelésben szereplő azokra a Termékekre, amelyek a RAAB GROUP KFT azaz a Raab Group szerviz-partnere által kibocsátott jótállási jegy alapján részesülnek garanciába, az Raab Group elérhetővé teszi ezeket a Jótállási jegyeket elektronikus formátumban is, feltüntetve a Termék jótállási jegyét a Vásárló Regisztrációs oldalán vagy elektronikus postán küldi el a Vásárló által a saját Regisztrációs oldalán feltüntetett e-mail címre.

12.5. Annak érdekében, hogy a Rendeléshez tartozó jótállási jegyet helyesen továbbítsák, a Vásárló köteles frissíteni a saját Regisztrációs oldalán szereplő adatokat, amilyen gyakran csak szükséges, és a Regisztrációs oldalán szereplő minden egyes Rendelés esetén köteles ellenőrizni az információkat és dokumentumokat.
E kommunikációs módszerrel a Vásárló, belépve a Regisztrációs oldalára vagy a www.westbest.hu weboldalra, a Raab Group által kibocsátott jótállási jegyek nyilvántartásával fog rendelkezni, azokat elmentheti és archiválhatja bármikor és igénye szerint bárhogyan.

Abban az esetben, ha ezek az információk több mint 48 (negyvennyolc) órán át nem érhetők el az Ügyfél Regisztrációs oldalán, kérjük, értesítsen erről a következő e-mail címen: info@westbest.hu

12.6. Amennyiben hiányzik egy Termék jótállási jegye, azt jelezni kell az áru átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül az info@westbest.hu címre. A később előterjesztett jelzéseket nem veszik figyelembe.

1. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

A Termékek feletti tulajdonjogot a leszállításkor adják át, miután a Vásárló kifizette azt, a rendelésben megjelölt helyen (leszállítás jelentése – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének ellenjegyzése vagy amennyiben a leszállítást az Eladó személyzete végzi, az adószámla átvételének ellenjegyzése).

1. FELELŐSSÉG

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek és Szolgáltatások használatából származnak a leszállítás után és főleg nem vonható felelősségre azok elveszítéséért.

1. ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK FELTÖLTÉSE

Az Értékelések, Hozzászólások, Kérdések és Válaszok feltöltése az ”Ügyfelek kérdései és válaszai” és az ”Értékelések” szekcióban történik a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók által. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a termék tulajdonságaival, vagy ennek használatával kapcsolatosak.

Az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz regisztrálásakor, a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók beleegyezésüket adják a Forgalmazónak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva vagy lefordítva is használhassa bármilyen célból, helytől függetlenül.

Minden Felhasználó/Ügyfél/Vásárló, az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz írásánál a következő szabályokhoz kell, hogy tartsa magát:

– kizárólag a termék leírásával, vagy ennek használatával kapcsolatos dolgokat említsen meg, elkerülve a változó információkat (ár vagy kedvezményes ajánlat) és a Rendelés lezajlásával kapcsolatos információkat
– kizárólag magyar nyelvet használjon, ezen kívül engedélyezettek azok az idegen szavak/kifejezések is, amelyeket gyakori használatuk miatt szinte mindeki ért

– kerülje az illetlen, sértő jellegű beszédet, amely kellemetlen lehet mások számára
– bizonyosodjon meg, hogy a megfelelő kategóriába ír: minden Kérdést az “Ügyfelek kérdései és válaszai” szekcióba, és minden Értékelést az “Értékelések” szekcióba kell feltölteni

– győződjön meg, hogy a feltöltendő információk valósak, helyesek, nem megtévesztőek, törvényt nem sértenek, beleértve a mások jogait is, a szerzői jogokat, a márkával kapcsolatos jogokat, a licensz jogokat és egyéb tulajdon, reklám vagy személyi jogokat
– ezt a lehetőséget csak arra használja, hogy bővebb információt közöljön vagy kapjon a termékről vagy a szolgáltatásról, anélkül, hogy megemlítsen más céget, amely árusítja az adott terméket vagy szolgáltatást

– ne adjon vagy kérjen semmilyen körülmények között személyes adatokat (elérhetőséget, címet, telefonszámot, email címet, nevet, stb.) vagy bármilyen más információt, amely következtében a személyes adatok nyilvánosságra kerülhetnek
– kerülje az olyan más oldalakkal kapcsolatos információkat vagy URL linkeket, amelyek ugyanolyan tevékenységet végeznek, mint a Forgalmazó

– kerülje a Forgalmazó szolgáltatásainak rendellenes használatát, vagy olyan Értékelések/Hozzászólások/Kérdések/Válaszok feltöltését, amelyek reklámokat tartalmaznak
– ne használja az Értékeléseket/Hozzászólásokat/Kérdéseket/Válaszokat kommunikációs csatornaként a Forgalmazóval. Erre a célra szolgálnak a Forgalmazó által megadott elérhetőségi adatok

Az értékeléshez a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló egy, az adott termékkel kapcsolatos minősítést is hozzárendel. Az értékelések a hozzájuk tartozó minősítésekkel együtt befolyásolják a termék általános minősítését, azt a számot, amely zárójelben található a termék megnevezése alatt. Ezáltal egy pozitív minősítés emeli, egy negatív minősítés pedig csökkenti a termék általános minősítését.

Azon Felhasználóknak/Ügyfeleknek/Vásárlóknak, akik képeket illetve videókat is feltöltenek az értékelésükkel együtt, a következő szabályokat kell betartaniuk:
– a feltöltött fájlok azon termékkel kapcsolatos képet vagy videót kell,hogy tartalmazzanak, amelyről az értékelést írták, figyelembe véve a szerzői jogokat

– a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris / sértő üzenetet, vagy bármilyen olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás vagy politikai orientáció miatt
– a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak információkat más személyről

– a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak URL linkeket vagy vízjelet más oldalakról, amelyek hasonló tevékenységet végeznek, mint a Forgalmazó.

Amennyiben egy Értékelést/Hozzászólást/Kérdést/Választ a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló szubjektív okból kifolyólag nem érez helytállónak, és ezt jelzi, a Forgalmazó ellenőrzi, hogy a kifogásolt tartalom szabálysértő-e a Felhasználási Feltételeket figyelembe véve.

Abban az esetben, ha a Forgalmazó megállapítja, hogy többszörösen megszegték a Felhasználási Feltételeket, fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló jogát az Értékelések/Hozzászólások/Kérdések/Válaszok feltöltésére vonatkozóan.

A megvásárolt termékekkel kapcsolatos panaszbejelentéshez a Vásárlók a panaszbejelentés tárgyal a következő E-mail címet használhatják: info@westbest.hu

1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA
16.1. Az Raab Group Személyesadat-Feldolgozás és nyilvántartás

16.2. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, módosított és kiegészített 677/2001 számú törvény előírásainak megfelelően az Raab Group köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a megadott céllal kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket közölnek vele.

16.3. Az adatgyűjtés célja: az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a saját Regisztrációs oldaluk helyzetéről, a Vásárlók tájékoztatása a Rendelés folyamatáról és állapotáról, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

16.4. A Vásárló azzal, hogy a regisztráláskor és/vagy a Rendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a Személyesadat-Feldolgozási Műveletek Nyilvántartásába 6606 számmal bejegyzett Raab Group adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az Raab Group , annak társai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat raktározzák, használják és feldolgozzák, területi és/vagy időbeni korlátozások nélkül, az Raab Group , annak társai és azok munkatársai alábbi tevékenységei gyakorlására és/vagy lebonyolítására, de nem csak ezekre korlátozódva: kereskedelmi tevékenységek, a termékeket és szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing-, reklám-, média-, adminisztráció-, fejlesztési-, piackutatási-, statisztikai tevékenységek, az értékesítések és a fogyasztó viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése. Ugyanakkor a Vásárló kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az Raab Group ezeket a személyes adatokat átadja (átengedje) mind társai, mind pedig más belföldi vagy külföldi entitás/entitások számára.

16.5. A Dokumentum elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy garantáltak a törvényben előírt jogai, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférési jog, az adatokba való beavatkozási jog, a kifogásolási jog, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereseti jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény szerint garantált jogok megszegése esetében.

16.6. A RAAB GROUP KFT részére címzett, a H-1196 Budapest Báthory u.163.címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján ingyenesen igényelheti egy évre szólóan, hogy értesítsék a személyes adatai feldolgozását illetően.

16.7. A RAAB GROUP KFT részére címzett, a H-1196 Budapest Báthory u.163.címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján élhet az adatokba való beavatkozási jogával, az esettől függően:

16.7.1. azon adatok kijavítása, frissítése, zárolása vagy törlése, amelyek feldolgozása nem felel meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény előírásainak, különös figyelemmel a hiányos és pontatlan adatokra;

16.7.2. anonim adatokká való átalakítása azoknak az adatoknak, amelyek nem felelnek meg a személyes adatok feldolgozása

vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény előírásainak;

16.7.3. azon harmadik felek értesítése, akik adatait feltárták, abban az esetben, ha ez az értesítés nem bizonyul lehetetlennek vagy nem feltételez túlzottan nagy erőfeszítést ahhoz a törvényes érdekhez viszonyítva, amely ezáltal sértetté válhat.

16.8. Ugyanakkor az Raab Group továbbadhatja a Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – más olyan társaságoknak, amelyekkel partneri viszonyban van, de csakis az azokkal kötött bizalmassági egyezség alapján, amellyel azok garantálják, hogy ezeket az adatokat biztonságban kezelik és a személyes információkat a hatályos jogszabályoknak megfelelően továbbítják: marketing szolgáltatók, gyorsposta, fizetési/bank szolgáltatók, olyan telemarketing vagy egyéb szolgáltatást szolgáltató társaságok, amelyekkel az Raab Group a Termékei és Szolgáltatásai vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni, biztosítók.

16.9. A Vásárló azzal, hogy hitelezés céljából a Weboldalon a rendelési űrlapot kitölti az adataival, a személyi azonosító számát is ideértve, kifejezetten beleegyezését adja, hogy azok a jogi személyek, amelyekkel az Raab Group partneri szerződést kötött a termékei hitelezése céljából (a Cetelem IFN RAAB GROUP KFT társaságot is ideértve) feldolgozzák adatait annak érdekében, hogy átnézzék a Hitel Iroda adatbázisában az Ügyfél/Vásárló nevére bejegyzett információkat.

16.10. A Vásárló személyes adatai az Általános Ügyészség, Rendőrség, bírósági hatóságok és egyéb államhatalmi szervek számára is továbbíthatók, a törvényes előírások szerint és keretei között és egy ilyen értelemben külön megfogalmazott kérés alapján.

1. KÉNYSZERHELYZET

17.1. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek elmulasztásáért abban az esetben, ha a határidőben teljesítés és/vagy megfelelő teljesítés mulasztását teljes mértékben vagy részben egy kényszerhelyzet eredményezi. A kényszerhelyzet olyan előreláthatatlan esemény, amelyet a felek nem tudnak kontrollálni, és amelyet nem lehet elkerülni.

17.2. Amennyiben a keletkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az illető esemény nem szűnik meg, mindkét félnek jogában áll értesíteni a másik felet a Szerződés teljes jogú megszűnéséről anélkül, hogy bármelyik fél egyéb kártérítést igényelhetne a másik féltől.

1. ALMALMAZOTT JOGSZABÁLYOK – JOGHATÓSÁG

Jelen Szerződés vonatkozásában a román jogszabályokat alkalmazzák. Az Raab Group és az Ügyfelek/Vásárlók között esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Bukarest Municípium illetékes hatósága elé kell terjeszteni.

1. WEEE INFORMÁCIÓK
19.1. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) olyan veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek káros

hatást fejthetnek ki a környezetre és az emberi egészségre abban az esetben, ha azokat nem gyűjtik be szelektíven.

Tekintettel a 195/2005 számú Sürgősségi Kormányrendeletnek a környezetvédelemre vonatkozó előírásaira, továbbá az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 1037/2010 számú Kormányhatározat előírásaira, az ügyfeleknek figyelembe kell venniük az alábbiakat:
19.1.1. a vásárlóknak kötelessége az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) szelektíven gyűjteni nem pedig a háztartási hulladékok közé dobni;

19.1.2. a WEEE hulladékok begyűjtése a szelektív hulladékgyűjtő pontoknál történik, ezeket a helyi közhatóságok bocsátják a gyártók rendelkezésre, amelyek kötelesek a 448 /2005 számú Kormányhatározat 5. cikke 1) bekezdése előírásai alapján a magánházaktól külön begyűjteni a WEEE hulladékokat és a gyártók rendelkezésére bocsátani a WEEE hulladékgyűjtő pontok létrehozásához szükséges tereket;

19.1.3. az ügyfelek ingyenesen adhatják be a WEEE hulladékokat a hasonló kategóriájú új termék megvásárlásakor kijelölt hulladékgyűjtő pontoknál; így az Raab Group alkalmazza a WEEE hulladékgyűjtő politikát, a berendezések egy az egyhez átvételének rendszerét, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, abban az esetben, ha a leadott berendezés megegyezik és ugyanolyan funkciókat teljesített, mint az újonnan leszállított berendezés; az Raab Group ügyfelek WEEE hulladékokat adhatnak le minden Raab Group Showroom-nál.

19.2. A szimbólum, amely jelöli, hogy az elektromos és elektronikus berendezések szelektív begyűjtés tárgyát képezik, egy X-el áthúzott kerekes kukát mutat, a mellékelt ábra szerint.

19.3. Ez a piktogram azt mutatja, hogy a WEEE hulladékokat nem kell összekeverni a háztartási hulladékokkal és, hogy szelektív hulladékgyűjtés tárgyát képezik.

Raab Group Kft Kelt: 2015-09-11